Wat is volgens mij lichaamsgerichte psychotherapie ?

Gewaarzijn, Angst en Liefde

Mensen kunnen iets wat computers en zoogdieren niet of nauwelijks kunnen: zelfbewust zijn, gewaar zijn, de waarom vraag stellen, oftewel aan zelfreflectie doen. In de westerse wereld hebben we goed geleerd hoe te denken. Wat we echter veelal veronachtzamen is gewaarzijn. Het voelen is daartoe een goede boodschapper.

De mens heeft twee grondstemmingen: Angst en Liefde. De eerste kijk je in de ogen, waardoor het verdwijnt. De tweede koester je, en geeft je kracht: liefdeskracht.

Uitgangspunten van lichaamsgerichte psychotherapie

Onze gevoelens bevatten informatie over onze – dikwijls onbewuste – behoefte, die ons handelen stuurt op een vaak automatische maar soms ongewenste manier. Dan wordt het een neurose genoemd, veroorzaakt door onverwerkte angsten die soms nog stammen uit onze kinderjaren. Door onze gevoelens te omarmen – en dus niet hard te gaan werken, televisie te gaan kijken of excessief te gaan sporten – kunnen we ontdekken wat er zich achter onze beschermmuur afspeelt. En door gewaarwording kunnen we dan deze Angsten integreren met Liefdevolle ervaringen. Hierdoor kunnen we de verbinding met onszelf herstellen, en daardoor ook die met de Ander.

Methodieken lichaamsgerichte psychotherapie

Het ons toestaan te voelen is soms best lastig, en daarom zijn er lichaamsgerichte methodieken ontwikkeld die dat vergemakkelijken. Gevoelens zijn zintuiglijk waarneembaar in ons lichaam – we noemen dat emoties – maar worden door het denken soms voor onszelf onzichtbaar. Door het herontdekken van onze emoties wordt ons lichaam de poort naar ons gevoelsleven.

Om ook ons denken te kunnen betrekken in de zoektocht naar ons angstvrije natuurlijke zelf zijn er metaforen bedacht – zoals het Innerlijk-kind, de Zuivere-volwassene en de Getuige. We zijn nu natuurlijk niet meer dat weerloze vierjarige jongetje of meisje. Toch voelen we ons soms wel zo. En dan is het prettig – noodzakelijk – dat de volwassene in ons daar goed voor zorgt.

Voor het gewaarzijn maken we gebruik van diverse – vaak actieve – meditaties. Dan proberen we niet ‘denkend bewust’ te zijn, maar ‘accepterend gewaar’ te zijn.

Doel van deze therapie

Lichaamsgerichte psychotherapie wil mensen faciliteren autonoom in hun kracht te komen, en te genieten van hun voortreffelijkheden. Door het toelaten van je gevoelens, krijg je meer inzicht in je automatische reacties. Indien je bewust wordt van je patronen van Angstige en Liefdevolle opwellingen in bepaalde situaties, heb je – na veel mediteren – een keuze, i.p.v. een automatische reactie. Je bent dan autonomer en ervaart meer vrijheid. Je groeit en bloeit.

Mijn missie

Wij zijn bijna allemaal in onze vroege jeugd – of later – geestelijk een beetje gekortwiekt. Ik wil jou in een veilige omgeving faciliteren in je ontwikkeling, zodat je weer kunt vliegen. Met als middel het voelen, en als doel het getuige zijn van jouw verbinding met Jezelf en de Ander, bevrijd van jouw negatieve overtuigingen (‘Ik mag er niet zijn !’) en oordelen (‘Is dit alles ?’).

Je wandelt op je eigen wijze weg, naar het los laten van je identificaties, om jezelf te worden.